Biskop Martin - Die ontwikkeling van `n siel in die hiernamaals
JACOB LORBER - AFRIKAANS

Hoofstuk 1

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206.

DIE ONTWIKKELING VAN `n SIEL IN DIE HIERNAMAALS

JAKOB LORBER

Biskop Martin
Die vooruitgang van `n siel in die hiernamaals
Jakob Lorber
DIE ONTWIKKELING VAN `n SIEL IN DIE HIERNAMAALS
JAKOB LORBER
Biskop Martin
Die vooruitgang van `n siel in die hiernamaals
Jakob Lorber
`n Wenk vir die studie van die werk
Hoofstuk 1
DIE EINDE VAN OU BISKOP MARTIN SE TYDELIKE BESTAAN, EN SY AANKOMS IN DIE GEESTES RYK.
- Hoofstuk 2 –
BISKOP MARTIN SE VERVELING IN SY ISOLASIE. HY OORWEEG DIT OM `n KANS TE NEEM.
- Hoofstuk 3 –
BISKOP MARTIN IN DIE GESELSKAP VAN `n SKYNBARE KOLLEGA. DIE GOEIE VOORSTEL VAN DIE GIDS.
- Hoofstuk 4 –
BISKOP MARTIN SE ERGERNIS BY DIE SIEN VAN `n LUTHERSE KERK. DIE ENGEL SE KOMMENTAAR. SY BEREIDHEID OM TE DIEN AS ‘N SKAAPWAGTER.
- Hoofstuk 5 -
IN DIE HUT VAN DIE ENGEL PETRUS. `N INLIGTENDE WOORD VAN DIE ENGEL OOR LUTHER. MARTIN SE WERK AS `n SKAAPWAGTER IN DIE HIERNAMAALS.
- Hoofstuk 6 -
BISKOP MARTIN SE AANGENAME, MAAR GEVAARLIKE VERASSING. DIE KUDDE - `n MENIGTE VAN DIE MOOISTE MEISIES.
- Hoofstuk 7 -
BISKOP MARTIN SE VERSOEKING EN DIE ADVIES ONTVANG VAN DIE ENGEL PETRUS.
-Hoofstuk 8 -
MARTIN SE KRITIEKE MONOLOOG EN BELYDENIS.
- Hoofstuk 9 -
VERDERE GEDULDSTOETS VIR BISKOP MARTIN EN SY STRENG HUMEUR.
- Hoofstuk 10 -
BISKOP MARTIN VERDWAAL. WENKE VAN DIE MEESTER OOR GEESTELIKE - VOORWAARDES EN HUL GEVOLGE.
- Hoofstuk 11 -
DIE DWALER IN ‘N MOEILIKE SITUASIE. SY VERDERE MONOLOOG EN MISBRUIKTE TAAL.
Hoofstuk 12 -
BISKOP MARTIN OP `n DOOIE PUNT. REDDING DEUR DIE SKIP. MARTIN SE DANK AAN DIE SKIPPER, WIE DIE MEESTER SELF IS.
- Hoofstuk 13 -
DIE GODDELIKE SKIPPER SE WOORDE OOR DIE VOORDELE VAN EENSAAMHEID. `n BEKENTENIS WEERKAATSER TOT VOORUITGANG VAN SELFHERKENNING.
- Hoofstuk 14 -
BISKOP MARTIN SE OPREGTE BEROU EN SY BEREIDHEID OM HOMSELF TE VERBETER
- Hoofstuk 15 -
DIE GODDELIKE SKIPPER SE BOETVAARDIGE PREEK AAN BISKOP MARTIN.
- Hoofstuk 16 -
BISKOP MARTIN SE SKULDBEKENTENIS. SY OPLOSSING, OM BY DIE LOODS TE BLY, SY REDDER EN DIE ENGEL PETRUS AS DIE DERDE BONDGENOOT.
- Hoofstuk 17 -
IN DIE LOODS SE HUT. DIE HEERLIKE ONTBYT EN MARTIN SE DANK. SY NUWE WERK MET DIE VISSERS.
Hoofstuk 18 -
DIE SOEKTOG NA VIS
- Hoofstuk 19 -
BISKOP MARTIN SE ONSEKERHEID OOR DIE VERGEEFSE TAAK. PETRUS SE GOEIE ANTWOORD, DIT DUI OP DIE YDEL, SINNELOSE WERK VAN ‘N ROOMSE BISKOP.
- Hoofstuk 20 -
DIE GEESTELIKE BETEKENIS VAN DIE VISSE. DIE SAMESTELLING VAN DIE SIEL. MARTIN SE VERSKONINGS, EN DIE MEESTER SE BERISPING.
-Hoofstuk 21 -
BISKOP MARTIN SE FILOSOFIES VERSPOTTE VERSKONING. ‘N VRIENDELIKE EN GODDELIK ERNSTIGE GEWETE WEERKAATSER.
- Hoofstuk 22 -
BISKOP MARTIN SE NEDERIGE BEKERING EN DIE ONTWAKING VAN SY LIEFDE. - DIE VERANDERDE LANDSKAP EN DIE PALEIS EN SY VUIL BINNEKANT.
- Hoofstuk 23 -
BISKOP MARTIN SE EERSTE DAAD VAN LIEFDE TEENOOR DIE ARM NUWE AANKOMELINGE.
- Hoofstuk 24 -
‘N NUWE TAAK VIR DIE BISKOP. BLUS ‘N VUUR EN RED LEWENS. DIE VUURSLAGOFFERS WORD INGENEEM EN UITGERUS MET KLERE.
- Hoofstuk 25 -
VERSKILLENDE DENKE OP AARDE EN IN DIE HIERNAMAALS. INLEIDING TOT DIE LEWENDE WETENSKAP VAN OOREENSTEMMING. MARTIN SE DORS NA AKSIE EN MOEGHEID VAN KENNIS.
-Hoofstuk 26 -
BISKOP MARTIN SE BESKEIDENHEID EN SAGMOEDIGHEID. DIE SALIGE LIEFDE FEES AAN DIE MEESTER SE TAFEL.
-Hoofstuk 27 -
BISKOP MARTIN SE BESONDERSE ERVARING MET SY NUWELINGE. HY WIL INLIG, MAAR WORD SELF INGELIG.
- Hoofstuk 28 -
BISKOP MARTIN, AS 'N BLINDE RASIONALIS, IS IN DIE KNYP.
-Hoofstuk 29 -
DIE HEER MAAK HOM BEKEND AS JESUS AAN DIE BLINDE BISKOP MARTIN.
- Hoofstuk 30 -
BESPREKING TUSSEN DIE RASIONALISTIESE MARTIN EN DIE WYS EN MOOISTE GEES OOR DIE GODDELIKHEID VAN JESUS.
-Hoofstuk 31 -
BISKOP MARTIN SE KRITIEKE VRAE EN DIE WYSE MAN SE ANTWOORDE.
- Hoofstuk 32 -
VOORTSETTING VAN DIE PRAATJIE OOR DIE GODDELIKHEID VAN JESUS.
-Hoofstuk 33 -
BISKOP MARTIN ERKEN DIE MEESTER IN JESUS. DIE SONDAAR SE VREES. BISKOP MARTIN SE VERLIGTING.
- Hoofstuk 34 -
'N VERHEWE TONEEL VAN VERLOSSING: MARTIN AAN DIE HEER SE HART.
-Hoofstuk 35 -
BISKOP MARTIN SE EERSTE MISSIE EN SY ONDERVINDING. ‘N SKYNBARE DIERETUIN. "SONDER MY KAN JULLE NIKS DOEN NIE."
- Hoofstuk 36 -
BISKOP MARTIN SE TWEEDE BESOEK AAN DIE DIERETUIN ONDER LEIDING VAN DIE GODDELIKE MEESTER. SY SENDING PREEK EN BEVRYDING VAN DIE VERLORENES.
-Hoofstuk 37 -
DIE HEMELSE FEES. SEËNING VAN DIE NUWE VERLOSTES EN HUL- HEMELSE WONING.
- Hoofstuk 38 -
BISKOP MARTIN IN SY HEMELSE HUIS. DIE EERSTE VERASSING. DIE INTERIEUR VAN DIE HUIS.
-Hoofstuk 39 -
BISKOP MARTIN OP SY EIE IN DIE SAAL VAN SY HUIS. INSPEKSIE VAN DIE AARDE SFEER EN DIE ANDER PLANETE. MARTIN SE VERVELING.
- Hoofstuk 40 -
DIE TWAALF KLEIN KABINETTE MET DIE BEDEKTE TOT NOG ONGESEËNDE GEESTELIKE GEREGTE. DIE KUDDE LIEFLIKE MEISIES, DIE MOOIE MERCURIAAN, DIE PERFEKTE GEVORMDE NAAKTE VENUSIAANE. DIE BELANGRIKHEID VAN DIE MEESTER SE SEËNING.
-Hoofstuk 41 -
DIE PRAG EN PRAAL VAN MARS. BISKOP MAARTIN SE GEESTESMOEGHEID EN SY DOM WENS. DIE MEESTER SE BERISPING.
- Hoofstuk 42 -
VERRASSINGS AGTER DIE VYFDE DEUR. DIE WONDER WÊRELD VAN JUPITER.
- Hoofstuk 43 -
SATURNUS, AS DIE MEES GLORIERYKE VAN ALLE PLANETE. DIE AARDE AS 'N SKOOL VIR DIE KINDERS VAN GOD EN DIE TONEEL VAN DIE MEESTER SE INKARNASIE.
-Hoofstuk 44 -
DIE SEWENDE KABINET. OOR DIE AARD EN DOEL VAN URANUS EN SY INWONERS. SKEPPING IN DIE MENS EN BUITE HOM IN SY KORRELASIE.
- Hoofstuk 45 -
DIE WÊRELD VAN MYRON, DIE GEHEIM VAN DIE AGTSTE KABINET. DIE GEESTELIKE AS EERSTE OORSAAK EN DRAER VAN ALLE SKEPPINGS.
- Hoofstuk 46 -
DIE NEGENDE KABINET MET SY TREURIGE GEHEIM. DIE VERPLETTERDE WÊRELD VAN DIE ASTEROIDES EN SY GESKIEDENIS.
-Hoofstuk 47 -
DIE GEHEIM VAN DIE TIENDE KABINET: DIE SON MET SY HEERLIKHEID. OOR DIE AARD VAN LIG. DIE WONDERS VAN DIE SON WÊRELD. SKOONHEID AS DIE UITDRUKKING VAN VOLMAAKTHEID.
- Hoofstuk 48 -
BISKOP MARTIN SE VERDERE WONDERLIKE ONTDEKKINGS OP SY SON. DIE REDE VIR DIE VERSKIL IN GESTALTE VAN DIE SONMENSE. LIEFDE EN WYSHEID AS DIE WARE MATE VAN DIE GEES. BISKOP MARTIN SE KLAGTE OOR DIE AARDE EN SY INWONERS.
-Hoofstuk 49 -
‘N SIG VAN DIE MAAN DEUR DIE ELFDE DEUR. BISKOP MARTIN EN DIE MAAN FILOSOOF.
- Hoofstuk 50 -
VERSKILLENDE UITWERKINGE VAN EKSTERNE EN INTERNE ONDERRIG. DIE POTTEBAKKER SE WERKSWINKEL.
-Hoofstuk 51 -
'N KYKIE DEUR DIE TWAALFDE DEUR NA DIE KLEINSTE SONNESTELSEL. MARTIN KRY 'N IDEE VAN GOD SE GROOTHEID EN GENADE. DIE MENSLIKE VORM AS 'N EWIGE EENVORMIGE FUNDAMENTELE VORM.
- Hoofstuk 52 -
SEËNINGE VAN SWEDENBORG SE LIG. DIE OU ADAM IN BISKOP MARTIN. DIE VROU SE WYSE WAARSKUWING EN BOREM SE ERNSTIGE VERMANING.
-Hoofstuk 53 -
DIE GEKWELDE BISKOP MARTIN. BOREM SE HARDE WAARSKUWING EN VERTREK. DIE EENSAME MARTIN.
- Hoofstuk 54 -
BISKOP MARTIN SE MONOLOOG. KRITIEK OOR DIE KERKE. ONTDEKKING VAN ‘N NAMIDDAG TEEHOEKIE.
-Hoofstuk 55 -
OOR HONGER EN DORS IN ONVOLWASSE GEESTE. MARTIN IN 'N BENEWELDE TOESTAND NA SY MAALTYD. DIE AVONTUURLIKE MARTIN ONTNUGTER DEUR ‘N TOORNIGE JUPITERAAN.
-Hoofstuk 56 -
MARTIN SE VERGEEFSE POGING OM TE SLAAP. HY WORD VERRAS DEUR 'N GROEP ELLENDIGE GEESTE, WIE HY BYSTAAN.
- Hoofstuk 57 -
DIE ELLENDIGES KRY VERKWIKKING. HUL DANKBAARHEID EN KLAGTE OOR HULLE ONDERVINDING. TOESPRAAK VAN 'N VERLOSTE GEES EN MARTIN SE ANTWOORD.
-Hoofstuk 58 -
SOMMIGE BESONDERHEDE OOR DIE GROEP VAN MANLIKE EN VROULIKE DIENSKNEGTE VAN ROME. 'N ROOMSE-SJINESE SENDELING.
- Hoofstuk 59 -
DIE ROOMSE NONNE SE SKYNHEILIGHEID. SOOS DIE WERK, SO DIE VERGOEDING!
-Hoofstuk 60 -
BISKOP MARTIN AS VREDEMAKER. DIE SKYNHEILIGE DWAASHEID VAN DIE OPVOEDKUNDE SUSTERS EN HUL GEVOLGE IN DIE HIERNAMAALS. MARTIN SE VERMANING.
- Hoofstuk 61 -
DIE DAMES VAN DIE HEILIGE HART PRAAT. HULLE FISIESE FOUTE EN GEESTELIKE DWAASHEID. MARTIN PROBEER OM HULLE REG TE HELP EN BERISPE HULLE.
-Hoofstuk 62 -
BESPREKING TUSSEN 'N JESUÏET EN BISKOP MARTIN. ADVIES AAN 'N SUSTER VAN LIEFDADIGHEID WAT BANG IS VIR DIE HEL.
- Hoofstuk 63 -
BISKOP MARTIN SE BESPREKING MET TWEE ANDER JESUÏTE EN TWEE LIGOURIANERS.
-Hoofstuk 64 -
EERLIK BELYDENIS VAN ‘N MINORIET. ROME AS DIE SKULDIGE. BEGIN VAN BEGRIP EN VERBETERING VAN DIE MINORIET.
- Hoofstuk 65 -
BISKOP MARTIN VERLIG DIE GEESTELIK BLINDE JESUÏETE.
-Hoofstuk 66 -
UITBREIDING VAN HART EN HUIS. DIE MEESTER ROEP BISKOP MARTIN.
- Hoofstuk 67 -
VERANDERING IN DIE TUIN. BOREM AS TUINIER.
- Hoofstuk 68 -
BOREM SE VERLIGTE WOORDE OOR DIE WEG TOT SALIGHEID.
-Hoofstuk 69 -
NOG ‘N WONDERWERK VIR BISKOP MARTIN. 'N TOETS VIR DIE MINORIETE EN DIE JESUÏETE.
- Hoofstuk 70 -
TWEEDE TOETS VIR DIE JESUÏTE, MET INTERPRETASIE DEUR BOREM.
-Hoofstuk 71 -
BEKERING VAN EEN VAN DIE JESUÏETE. WRAAK VAN DIE ANDER NEGE-EN-TWINTIG GEESTE.
- Hoofstuk 72 -
'N KYKIE IN DIE GEDAGTES VAN DIE DAMES VAN DIE HEILIGE HART. INDRINGERS IN DIE KLOOSTER SE TUIN. AANVAL DEUR DIE WRAAKGIERIGE DAMES.
-Hoofstuk 73 -
BISKOP MARTIN SE OPMERKINGS EN BOREM SE WYSE WENKE BETREFFENDE DIE WEG VAN EWIGE LIEFDE. DIE BRANDENDE DAMES VAN DIE HEILIGE HART.
- Hoofstuk 74 -
BISKOP MARTIN SE OPMERKINGS OOR DIE WESE VAN DIE KWAAD. BOREM SE OPVOEDKUNDIGE WOORDE OOR DIE GODDELIKE ORDE. "GOED" EN "KWAAD" AS DIE TWEE TEENOORGESTELDE POLE IN GOD EN DIE SKEPPING.
-Hoofstuk 75 -
BISKOP MARTIN SE VERDERE OPMERKINGS BETREFFENDE DIE HELSE STAAT VAN DIE DAMES VAN DIE HEILIGE HART. BOREM SE VERDUIDELIKING
- Hoofstuk 76 -
HARTELOSE GESINDHEID VAN DIE DAMES VAN DIE HEILIGE HART TEENOOR HUL OUERS WAT VERLANG OM HULLE TE BESOEK. DIE TWEE MANNE MET WIT MANTELS TREE TUSSENBEIDE.
-Hoofstuk 77 -
DIE BLAAS VAN TROMPETTE DEUR DIE TWEE WIT-GEKLEDE MANS, EN DIE INEENSTORTING VAN DIE KLOOSTER. DIE DAMES VAN DIE HEILIGE HART SOOS REUSE PADDAS. VERDUIDELIKING AAN DIE BANG OUERS.
- Hoofstuk 78 -
‘N DUISTERE JESUIT STORIE: 'N VADER GEKUL UIT SY DOGTER. DIE VERHAAL IN GEESTELIKE LIG.
- Hoofstuk 79 -
DIE OU MAN SE WOEDE BETREFFENDE ROME EN GOD SE VERDRAAGSAAMHEID. GELYKENISSE OOR DIE HEER SE GEDULD.
- Hoofstuk 80 -
GELYKENIS OOR DIE KORING EN DISTELS. MARTIN SE LIEFDE VIR DIE HEER ONTWAAK. VOORTSETTING VAN DIE TONEEL MET DIE DAMES VAN DIE HEILIGE HART.
- Hoofstuk 81 -
VERDWYNING VAN DIE PADDAS IN DIE SEE, EN DIE OUERS SE SOEKE. BOREM SE VERDUIDELIKING.
- Hoofstuk 82 -
TWEEDE TONEEL VAN DIE DRAMA MET DIE DAMES VAN DIE HEILIGE HART. DIE HELSE STORM OP SEE. DIE ONGEDIERTES WORD IN 'N SAK GEVANG. BOREM SE KOMMENTAAR.
- Hoofstuk 83 -
BISKOP MARTIN SE VERLANGE NA DIE MEESTER. DIE VISSE IN DIE SAK. SORTERING VAN DIE VISSE. DIE BEKER, HOUER VAN GENADE, EN ANDER SOORTGELYKES. DIE BEGIN VAN MARTIN SE GEESTELIKE VERLOSSING.
-Hoofstuk 84 -
DIE BEKER VAN GENADE MET KOOKWATER. DIE HELSE SKANS.
- Hoofstuk 85 -
DIE DREIGENDE RAMP. DIE OU SLANG, DIE TWAALF ENGELE VAN OORDEEL EN DIE PUT. GROOTSE OORWINNING EN DIE PRAGTIGE PRYS.
- Hoofstuk 86 -
DIE EEN GROOT, EWIGE HELD. DIE ROEMRYKE VERLOSSING. GELYKENIS VAN SAAI, GROEI EN PLUK. DIE GROOT OES.
- Hoofstuk 87 -
BISKOP MARTIN SE BESKEIDENHEID, GELEI DEUR BOREM SE WYSHEID. MARTIN IN FEESTELIKE KLERE. VERGROTING VAN MARTIN SE HUIS.
- Hoofstuk 88 -
BISKOP MARTIN WORD ONTVANG DEUR DIE GELUKKIGE GROEP. SY VERWYSING NA DIE HEER AS DIE ENIGSTE WELDOENER. EEN DING ONTBREEK NOG.
- Hoofstuk 89 -
BISKOP MARTIN EN DIE BOTANIS IN DIE TUIN. NUWE BEHOEFTIGE AANKOMELINGE. DIE VERLANGDE, PRAGTIGE BELONING.
- Hoofstuk 90 -
JESUS AS MEESTER, VADER, EN BROER. GELYKENIS VAN DIE KONING EN SY MINISTERS. RESPEK EN LIEFDE.
- Hoofstuk 91 -
BISKOP MARTIN SE LIEFDE VIR DIE MEESTER. ONTVANGS VAN DIE SJINESE MARTELARE EN HUL VERVERSINGS.
- Hoofstuk 92 -
‘N HELENDE BAT VIR DIE HONDERD MELAATSES. HULLE WORD BEKLEE EN WYS HUL DANKBAARHEID. OOR DIE WESE VAN LAMA. VRAE OOR JESUS EN DIE MEESTER SE VERDUIDELIKING.
- Hoofstuk 93 -
VERLEË TONEEL BY DIE REÜNIE VAN DIE SJINESE. DIE VERHAAL VAN DIE INFORMANT.
- Hoofstuk 94 -
WONDERLIKE, WARE VERSOENING TUSSEN CHANCHAH EN DIE HONDERD SJINESE. DIE MEESTER EN CHANCHAH.
- Hoofstuk 95 -
CHANCHAH SE VERLANGE OM DIE AARD VAN DIE MEESTER TE DEURGROND. DIE MEESTER SE FORMULE. CHANCHAH SE GLOEIENDE LIEFDE VIR DIE MEESTER.
- Hoofstuk 96 -
DIE MEESTER SE WAARSKUWING OOR HANTERING VAN DIE ONVOLWASSE. CHANCHAH SE LIEFDE VIR DIE MEESTER IN KONFLIK MET HAAR LIEFDE VIR DIE LAMA.
- Hoofstuk 97 -
CHANCHAH SOEK VURIG NA DIE NAAM VAN HAAR GELIEFDE FRIEND. DIE MEESTER SE WENK VIR DIE BESTE FORMULE. VERSKIL TUSSEN DIE GASHEER EN DIE GASTE.
- Hoofstuk 98 -
DIE MEESTER SPREEK OOR DIE AARD EN AKTIWITEIT VAN LAMA. DIE WONDER VAN DIE BOOM. 'N WAARSKUWING OM VERSIGTIG TE WEES.
- Hoofstuk 99 -
BISKOP MARTIN WORD IN DIE VERLEENTHEID GESTEL DEUR CHANCHAH SE NUUSKIERIG VRAE.
- Hoofstuk 100 -
DIE MEESTER BERISPE BISKOP MARTIN EN GEE HOM AANWYSINGS.
- Hoofstuk 101 -
CHANCHAH HERHAAL HAAR VRAAG OOR DIE GROOT LAMA. MARTIN SE VERLEENTHEID EN LAM VERSKONINGS. CHANCHAH SE ANTWOORD: "JOU ARME ESEL!"
- Hoofstuk 102 -
BOREM SE GOEIE ADVIES OOR DIE KORREKTE INNERLIKE GESINDHEID TEENOOR DIE MEESTER EN DIE HANTERING VAN STOÏESE GEAARDHEDE.
- Hoofstuk 103 -
DIE SALIGE VRUGTE VAN MARTIN SE VERNEDERING.
- Hoofstuk 104 -
VERSOENING TUSSEN DIE SJINEES EN MARTIN. OOR BELEDIGING EN VERGEWING VOLGENS SJINESE GEBRUIK.
-Hoofstuk 105 -
DIE HEMELSE WET VAN LIEFDE EN DIE SALIGE EFFEK.
- Hoofstuk 106 -
MARTIN IN ‘N DILEMMA OOR CHANCHAH SE VERDERE VRAE.
- Hoofstuk 107 -
DIE MEESTER SE ADVIES AAN DIE NUUSKIERIGE NUWE BURGER VAN DIE HEMEL. DIE GELYKENIS VAN DIE TOEGEKNOOPTE SAK. MARTIN GERUSGESTEL.
- Hoofstuk 108 -
GELYKENIS VAN DIE WYSE OPVOEDING VAN KINDERS.
- Hoofstuk 109 -
CHANCHAH SE BASIESE VRAAG EN DIE MEESTER SE BAIE KRITIESE TEENVRAAG. STORIE VAN DIE OGGEND- EN AANDBLOMME.
- Hoofstuk 110 -
VOORBEREIDING VIR 'N HEMELSE FEES. MARTIN SE EERSTE REIS MET DIE HEMELSE POS.
- Hoofstuk 111 -
DIE MEESTER SE WEDERSYDSE GELYKENIS: DIE TWEE MENSLIKE PLANTE IN DIE TUIN VAN GOD SE LIEFDE. GOD SE INKARNASIE.
-Hoofstuk 112 -
SATAN AS 'N MONSTER IN DIE SAAL. DIE VERSTERKENDE ETE. GELLA HERKEN DIE MEESTER.
- Hoofstuk 114 -
OOR DIE VORM-VERANDERENDE AARD VAN SATAN. 'N WENK OOR MARTIN SE KARAKTER. DIE NUWELINGE VERMOED DAT DIE MEESTER NABY IS. CHANCHAH SE NEDERIGE ERKENNING VAN SKULD.
- Hoofstuk 115 -
ROERENDE VERSOENING TUSSEN DIE JESUIT, CHOREL EN CHANCHAH. DIE MEESTER SE VREUGDE OOR CHANCHAH SE LIEFDE.
- Hoofstuk 116 -
'N TONEEL MET DIE SATAN VIR DIE ONDERRIG VAN GOD SE KINDERS. MARTIN SE GESKIL MET SATAN. MARTIN VAS. DIE MEESTER SE RAAD.
- Hoofstuk 117 -
MARTIN SE VERSOEKING DEUR SATAN IN DIE VERLEIDELIKE VORM VAN SATANA.
-Hoofstuk 118 -
BOREM TEL MARTIN OP EN GEE HOM RAAD. DIE MEESTER VERMAAN MARTIN. BESITTING EN BESITTER IS ONSKEIBAAR IN DIE HEMEL.
- Hoofstuk 119 -
MARTIN IS VOORBARIG. "ELKEEN ONDER JULLE WAT ‘N LEIER WIL WEES, LAAT HOM, DIE KNEG VAN ALMAL WEES."
- Hoofstuk 120-
DIE MEESTER SE DIALOOG MET SATAN. SATAN SE KWAADWILLIGE VERDEDIGING. DIE MEESTER SE GELYKENIS VAN DIE GIETER. SATAN SE AANHANGERS WORD GERED.
- Hoofstuk 121 -
CHANCHAH ONTWAAK UIT HAAR DROOMTOESTAND. DIE MEESTER SE VERDUIDELIKING OOR DIE GROOT GEBEURTENISSE EN OOR HOMSELF.
- Hoofstuk 122 -
CHANCHAH SE GROOT GELUK EN LIEFDE VIR LAMA. LIEFDE EN WYSHEID. DIE MEESTER AS VADER EN BROER.
- Hoofstuk 123 -
'N HEMELSE LIEFDESVERKLARING. DIE OORWINNING VAN LIEFDE. GELLA SE BEHAE IN CHANCHAH.
- Hoofstuk 124 -
GEESTELIKE ONTWAKING VAN DIE ANDER SJINESE EN MONNIKE. DIE JALOERSE NONNE EN HUL VERNEDERING.
- Hoofstuk 125 -
WENKE VIR DIE GENESING VAN SIELE. GEESTELIKE METODE VAN NATUURLIKE GENESING. KRISIS VIR DIE SJINESE GEESTE. OOR DIE AARD VAN JALOESIE.
- Hoofstuk 126 -
BOREM EN DIE LYDENDE NONNE.
- Hoofstuk 127 -
LASTERING VAN DIE BADDENDE AANHANGERS VAN DIE DRAAK. DIE MEESTER SE KALMERENDE EN LEERSAME WOORDE.
- Hoofstuk 128 -
BY DIE TOE DEUR NA DIE SON. LIG IN VERHOUDING TOT AKTIWITEIT. WENKE VIR GEDRAG IN DIE GEBIED VAN WYSHEID.
- Hoofstuk 129 -
OP DIE LIGGEWENDE SON. DIE MEESTER AS DIE LAASTE EEN. MARTIN AS GIDS.
- Hoofstuk 130 -
MARTIN ONTMOET PETRUS EN JOHANNES. OOR DIE AARD VAN LIEFDE EN WYSHEID VAN DIE SONBEWONERS.
- Hoofstuk 131 -
JOHANNES TOETS MARTIN MET 'N PAAR VRAE. OOR VOORBIDDING VIR DIE HEILIGES EN BESORGDHEID VIR FAMILIE.
- Hoofstuk 132 -
AFDALING IN 'N SONVALLEI. HOE GEESTE OMSTANDIGHEDE VIR VINNIGE OF STADIGE BEWEGING IN DIE GEESTEWÊRELD SIEN.
- Hoofstuk 133 -
OOR DIE ALOMTEENWOORDIGHEID EN GELYKTYDIGE AKSIE VAN VOLMAAKTE BURGERS VAN DIE HEMEL. MARTIN SE BESWARE EN HUL WEERLEGGING DEUR JOHANNES.
- Hoofstuk 134 -
MARTIN SE GEDAGTES OOR DIE ALOMTEENWOORDIGHEID VAN GOD.
- Hoofstuk 135 -
JOHANNES SE ANTWOORD OP DIE VRAAG VAN CHOREL OF DIE INWONERS IN DIE HEMELE IN STAAT IS OM TE KYK NA DIE AARDE EN DIE VERDERE ONTWIKKELING VAN SY GESKIEDENIS KAN SIEN.
- Hoofstuk 136 -
DIE PRAG EN PRAAL VAN DIE SONWÊRELD EN SY INWONERS. MARTIN SE VREES BETREFFENDE DIE WYSHEID VAN DIE SONBEWONERS EN JOHANNES SE RAAD.
- Hoofstuk 137 -
DIE EKSTATIESE BISKOP MARTIN EN DIE DRIE MOOI SONMEISIES.
- Hoofstuk 138 -
MARTIN IN 'N TOETSWEDSTRYD TUSSEN WYSHEID EN LIEFDE MET DIE DRIE SON-MEISIES.
- Hoofstuk 139 -
MARTIN SE REDE VIR DIE VERWERPING VAN DIE WYSHEIDPRYS. DIE DIEPGAANDE WYSHEID VAN DIE SONMEISIES SE ANTWOORD.
- Hoofstuk 140 -
MARTIN IN 'N DILEMMA. PETRUS SE BEMOEDIGENDE WOORDE. MARTIN SE GOEIE ANTWOORD.
- Hoofstuk 141 -
DIE DRIE SONMEISIES PLEIT BY MARTIN OM HULLE TE LEER HOE OM GOD LIEF TE HÊ. MARTIN SE KRITIESE FUNDAMENTELE VRAAG. DIE SMOORVERLIEFDE SONMEISIES AAN MARTIN SE HART.
- Hoofstuk 142 -
DREIGENDE HOUDING VAN DIE DRIE SONMANNE. MARTIN SE KRAGTIGE ANTWOORD. DIE SONMANNE VOLG DIE RAAD VAN HUL GEESTE EN GEHOORSAAM.
- Hoofstuk 143 -
DIE TWINTIG YDEL NONNE SE NUUSKIERIGHEID. GESONDE VERNEDERING DEUR DIE GEOPENBAARDE SKOONHEID VAN DIE DRIE SONMEISIES.
-Hoofstuk 144 -
DIE DRIE SONMEISIES BEJAMMER DIE NONNE WAT IN 'N BESWYMING IS. HULLE OPWEKKING DEUR DIE MEESTER. JOHANNES EN MARTIN BESPREEK DIE MEESTER MET DIE SONMEISIES.
- Hoofstuk 145 -
CHANCHAH EN GELLA SE VERBASING OOR DIE SKOONHEID VAN DIE DRIE SONMEISIES. DIE MEESTER SE LOF VIR MARTIN AS 'N VISSER VAN MENSE. OOR DIE GEE EN NEEM VAN GENADE.
- Hoofstuk 146 -
DIE MEESTER EN DIE DRIE LIEFDESRYP SONMEISIES.
- Hoofstuk 147 -
MOEILIKE OMSTANDIGHEDE OP AARDE VIR HULLE WAT KINDERS VAN GOD WIL WORD.
- Hoofstuk 148 -
DIE MOOI SONMEISIES SE AFBREKENDE KRITIEK OOR DIE SWAARKRY VAN DIE KINDERS VAN GOD OP AARDE.
- Hoofstuk 149 -
DIE DRIE SONMEISIES SE KRITIEK VERVOLG.
- Hoofstuk 150 -
DIE NEERDRUKKENDE UITWERKING VAN DIE DRIE SONMEISIES SE WYSHEID OP MARTIN SE TRIOMF.
- Hoofstuk 151 -
DIE MEESTER SE LIEFDEVOLLE EN WYSE INSTRUKSIES AAN MARTIN. WENKE OOR WAT GEBEUR IN DIE HARTE VAN DIE DRIE SONMEISIES. MARTIN SE ERGERNIS EN DIE MEESTER SE GERUSSTELLENDE WOORDE.
- Hoofstuk 152 -
DIE DRIE MOOI MEISIES VRA DIE MEESTER HOEKOM HY EN SY METGESELLE NIE NA HUL HUIS GEKOM HET NIE. DIE MEESTER SE VERSTANDIGE ANTWOORD.
- Hoofstuk 153 -
VERNEDERENDE UITWERKING OP DIE ANDER VROUE VAN DIE DRIE SONMEISIES SE FISIESE SKOONHEID. MARTIN SE STRENG WOORDE, EN DIE MEESTER SE ADVIES AAN DIE GEÏRRITEERDE VROUE.
- Hoofstuk 154 -
GERUSSTELLENDE WOORDE VAN DIE DRIE SON-KINDERS. MARTIN WEER IN DIE VERSOEKING. DIE AARDSE VROUE EN DIE SONVROUE IN HARMONIE. DIE MEESTER MAAK REËLINGS OM DIE WONINGS VAN DIE SONDOGTERS TE BETREE.
- Hoofstuk 155 -
OOR WARE WYSHEID EN DIE OËNSKYNLIKE WYSHEID VAN DIE SONWYSGERE. DIE WET VAN BLOEDSKANDE BY DIE SONBEWONERS, 'N STRIK VAN SATAN. DIE DOEL VAN DIE MEESTER SE KOMS.
-Hoofstuk 156 -
CHANCHAH SE WYSE WOORDE. BOSE EN WARE WETTE. GEEN TRIOMF SONDER ‘N GEVEG. WAAROM DIE MEESTER NOU EERS NA DIE SONDOGTERS KOM.
- Hoofstuk 157 -
DIE SONDOGTERS VERMOED DIE WARE AARD VAN DIE MEESTER. AANKOMS BY DIE PALEIS VAN DIE SONBEWONERS. CHANCHAH EN GELLA SE BEWONDERINGSWOORDE.
- Hoofstuk 158 -
CHANCHAH SE ERNSTIGE BEDENKINGE TEN AANSKOUE VAN HIERDIE HEERLIKHEID. OOR DIE PRAG VAN 'N HART WAT GLOEI MET LIEFDE. VERSKEIE TEENSTRYDIGHEDE.
- Hoofstuk 159 -
MARTIN SE BLINDE YWER TEEN DIE SEREMONIES VAN DIE SONBEWONERS. DIE MEESTER SE WYSE TOESPRAAK OOR VERDRAAGSAAMHEID. MARTIN SE GESPREK MET PETRUS AANGAANDE DIE MEESTER SE VERMANINGS.
- Hoofstuk 160 -
OOR MUSIEK IN DIE SONWÊRELD. PETRUS SE ERNSTIGE WAARSKUWING AAN MARTIN OM SY SINLIKHEID TE OORKOM.
- Hoofstuk 161 -
MARTIN SE VERSLAENHEID EN WANHOOP. PETRUS SE VERMANING EN AANMOEDIGING.
- Hoofstuk 162 -
MARTIN SE MAKLIKE OORWINNING MET SY DIALOOG OOR DIE WYSHEID MET DIE ARROGANTE OUDSTE VAN DIE SONTEMPEL.
- Hoofstuk 163 -
OOR WARE GELOOF EN GEESTELIKE VRYHEID. DIE GEESTELIKE ONTWAKING VAN DIE WYSE.
- Hoofstuk 164 -
PETRUS GEE INFORMASIE OOR DIE GROEP EN DIE DOEL VAN HULLE BESOEK. DIE WYSE SE TWYFEL OOR DIE SIGBARE TEENWOORDIGHEID VAN GOD.
- Hoofstuk 165 -
PETRUS SE LOGIESE VERDUIDELIKINGS EN DIE UITSKAKELING VAN DIE SONOUDERLING SE ONSEKERHEID OOR DIE SIGBARE TEENWOORDIGHEID VAN DIE MEESTER.
- Hoofstuk 166 -
JOHANNES SE DIALOOG MET DIE SONWYSE. DIE VERHOUDING TUSSEN SKEPPER EN SKEPSEL.
- Hoofstuk 167 -
DIE MENS SE EENWORDING MET GOD. VOORBEELD VAN DIE SEE EN DRUPPELS WATER. DIE TRAAGHEID VAN INTELLEKTUELE WYSHEID IN VERGELYKING MET WYSHEID VAN DIE HART.
- Hoofstuk 168 -
DIE MEESTER EN URON, DIE SONWYSE. URON SE BEKERING EN GOEIE ANTWOORD. MARTIN SE WAARDERING VAN URON SE TOESPRAAK.
- Hoofstuk 169 -
DIE EFFEK VAN URON SE BEKERING OP DIE LEDE VAN SY HUISHOUDING. INTREDE IN DIE SONWONING.
- Hoofstuk 170 -
URON SE GOEIE VERWELKOMING. DIE MEESTER SE GENADIGE AANKONDIGING AAN URON. UITNODIGING VAN DIE SONBEWONERS OM KINDERS VAN GOD TE WORD. A TREURIGE GETUIENIS OOR DIE MENSE OP DIE AARDE.
- Hoofstuk 171 -
DIE MENSE VAN DIE SONGEMEENSKAP VERGADER. MARTIN SE AANSTELLING AS PREDIKER EN SY ONWILLIGHEID. THE PRAGTIGE SANG EN DIE UITWERKING DAARVAN OP MARTIN.
- Hoofstuk 172 -
DIE MEESTER SE RAAD AAN MARTIN. 'N GENEESMIDDEL VIR WOEDE. HOE OM SATAN TE HANTEER. MARTIN SE VOORSORGMAATREËL VOOR DIE AANVANG VAN SY PREEK. SATAN SE MATIGE BEDREIGING. MARTIN SE GERUSSTELLENDE WOORDE AAN DIE BANG SKARE. DIE MEESTER SE TROOSVOLLE WOORDE.
- Hoofstuk 173 -
MARTIN SE PREEK AAN DIE VERGADERDE SONBEWONERS. SWAAR LEWE OP AARDE AS VOORWAARDE VIR KINDSKAP VAN GOD.
- Hoofstuk 174 -
VOORTSETTING VAN BISKOP MARTIN SE PREEK. VERSKILLENDE LEWENSOMSTANDIGHEDE OP DIE SON EN OP DIE AARDE.
-Hoofstuk 175 -
ROERENDE UITWERKING VAN MARTIN SE PREEK OP DIE SONBEWONERS. DIALOOG TUSSEN URON EN MARTIN.
- Hoofstuk 176 -
EINDE VAN MARTIN SE PREEK EN 'N WENK OOR DIE DOEL DAARVAN. VOORWAARDES OM 'N KIND VAN GOD TE WORD. WOORDE VAN DANK EN WAARDERING VAN DIE WYSE.
- Hoofstuk 177 -
DIE DREIGENDE VLOED STYG. PETRUS SE GERUSSTELLENDE WOORDE. SY BETEKENISVOLLE VRAAG AAN DIE SONBEWONERS: "WIL JULLE KINDERS VAN GOD WORD OF NIE?" URON SE ANTWOORD.
- Hoofstuk 178 -
VERDERE VERDUIDELIKING DEUR PETRUS OOR DIE VRAAG VAN DIE KINDVERHOUDING MET GOD. SY KRITIEK OP DIE BLOEDSKANDE BY DIE SONBEWONERS.
- Hoofstuk 179 -
PETRUS STEL DANK EN VERSOEK VOOR. URON SE VEELSEGGENDE VERWERPING VAN DIE GEBED TOT GOD.
- Hoofstuk 180 -
PETRUS ONDERRIG DIE ONSE VADER-GEBED. WAAROM 'N VERSOEK BETER IS AS DANKSEGGING. PETRUS SE BELANGRIKE VRAAG AAN URON NAMENS DIE MEESTER.
- Hoofstuk 181 -
DIE SONWYSE SE BEVESTIGENDE ANTWOORD AAN PETRUS. SY KRITIEK OP DIE MEESTER SE BELOFTES.
- Hoofstuk 182 -
JOHANNES VERDUIDELIK DIE GEESTELIKE BETEKENIS VAN DIE MEESTER SE BELOFTES. PROFETIESE METAFOOR VAN DIE NUWE HUIS EN DIE NUWE STAD AS DIE MEESTER SE NUWE BELOFTE. AFWYSING DEUR URON AS SINNELOSE EN HARTELOSE SNERT.
- Hoofstuk 183 -
JOHANNES SE INTERPRETASIE VAN DIE PROFETIESE PRENTJIE. ONTWAKENDE BEGRIP EN GELOOF VAN DIE SONWYSE URON.
- Hoofstuk 184 -
DIE SONBEWONERS SE ONTVANGS VAN DIE MEESTER. SY WOORDE AAN DIE SONWYSE. SAGMOEDIGHEID, DIE MIDDEL VAN VERLOSSING VAN DIE TOESTAND VAN 'N SKEPSEL. LIGTE LAS VAN DIE NUWE REËLS VAN LEWE.
- Hoofstuk 185 -
DIE WYSE SE GOEIE ANTWOORD.
- Hoofstuk 186 -
DIE WYSE BETUIG SY VREUGDE EN DANKBAARHEID. DIE OORSTROOMDE BOORDE. SATAN SE UITSETTING DEUR JOHANNES EN MARTIN.
- Hoofstuk 187 -
WAT LOUTER VREUGDE IS VIR DIE KINDERS, IS OOK 'N VREUGDE VIR DIE HEMELSE VADER. 'N HEILIGE GEHEIM. OOR KINDERLIKE EENVOUD.
- Hoofstuk 188 -
DIE MEESTER SE LIEFDESFEES AAN DIE SONBEWONERS SE TAFEL. DIE REGTE PLEK VIR DIE MEESTER.
- Hoofstuk 189 -
OOR DIE EWIGE SEËN AAN DIE MEESTER SE TAFEL. SKIELIKE TRANSMUTASIE VAN DIE DRIE SON-DOGTERS. WENK OOR DIE KRAG VAN LIEFDE EN HAAR WONDERS.
- Hoofstuk 190 -
MARTIN STEL VOOR HOE OM DIE SATAN SKADELOOS TE MAAK. DIE MEESTER SE WENK OOR DIE TOELAAT VAN SATAN SE BOSE WERKE. MARTIN WORD MAGTIGING GEGEE OM SATAN TE VERBAN.
- Hoofstuk 191 -
MARTIN EN SY METGESELLE OP DIE PLEK VAN VERNIETIGING. SATAN WORD VEROORDEEL DEUR MARTIN. MARTIN BEJAMMER DIE HUILENDE SATAN EN BEVRY HOM.
- Hoofstuk 192 -
MARTIN ROEP SATAN. SATAN PROBEER HOMSELF REGVERDIG.
- Hoofstuk 193 -
MARTIN SE SLIM ANTWOORD AAN DIE SATAN. SATAN SE ARROGANTE ANTWOORD TEEN MARTIN SE VOORSTEL.
- Hoofstuk 194 -
MARTIN SE VERDERE GOEIE AANBOD VIR DIE VERLOSSING VAN SATAN. SATAN SE BESWARE. DIE VOLGORDE VAN DIE SKEPPING VOOR EN NA DIE MEESTER SE INKARNASIE.
- Hoofstuk 195 -
MARTIN SE HERHAALDE MOEITE OM SATAN DIE ABSURDITEIT VAN SY KOPPIGHEID TE LAAT VERSTAAN.
- Hoofstuk 196 -
SATAN ANTWOORD MARTIN EN VERWYT HOM MET ARROGANSIE.
- Hoofstuk 197 -
MARTIN SE EERLIKHEID EN JOHANNES SE WYSHEID EN FERMHEID. SATAN SE GEES VAN TEËPRAAT EN KRITIEK TEEN JOHANNES. JOHANNES SE ANTWOORD.
- Hoofstuk 198 -
SATAN SE WOEDE. MARTIN SE VREES EN JOHANNES SE VREDE. KINDERS VAN GOD IS ONAFHANKLIK VAN SATAN.
- Hoofstuk 199 -
GESKIL TUSSEN JOHAN EN DIE SATAN OOR GOD SE ALOMTEENWOORDIGHEID EN DIE OORSPRONG VAN DIE BOSE. SATAN AS SO 'N TRIOMF VAN DIE SKEPPER. JOHANNES SE BEWYS VAN DIE WARE BEVRYDING VAN DIE BOSE.
- Hoofstuk 200 -
JOHANNES NOOI SATAN OM VERDERE VRAE TE STEL. SATAN SE HOOGMOEDSWAAN EN ARROGANTE ANTWOORDE. JOHANNES BEVEEL SATAN OM DIE SON TE VERLAAT. SATAN SMEEK OM TOEGEEFLIKHEID.
- Hoofstuk 201 -
SATAN IS VASGEWOEL IN TEENSTRYDIGHEDE. SATAN, DIE KORRUPTER EN VERLEIER. 'N NUWE VREDESVERBOND TUSSEN JOHANNES EN SATAN.
- Hoofstuk 202 -
GELUKKIGE TUISKOMS BY SHONEL SE HUIS. DIE MEESTER SE AANPRYSENDE WOORDE VAN WELKOM, HOOFSAAKLIK AAN MARTIN. SY GROOT BELOFTE: VAN OORDEEL TOT VERLOSSING.
- Hoofstuk 203 -
DIE OORWINNAAR SE BELONING. HEMELSE HUWELIK AS OPPERSTE VOLMAAKTHEID VAN DIE GODDELIKE ORDE. OOR DIE AARD VAN DIE VROU. MARTIN SE GOEIE KEUSE EN ONDERWERPING AAN DIE MEESTER SE WIL. 'N WENK OOR DIE HEMELSE HUWELIK. MARTIN SE HEMELSE MISSIE AS ‘N VOLMAAKTE GEES.
- Hoofstuk 204 -
MARTIN, DIE NUWE BESKERMENGEL SE TOESPRAAK AAN SY SONGEMEENSKAP. URON SE GOEIE ANTWOORD. SY VERSOEK AAN DIE MEESTER, EN DIE MEESTER SE "AMEN."
- Hoofstuk 205 -
TUISKOMS VAN DIE HEMELSE GESELSKAP. N DAAD VAN GENADE. BESOEK AAN DIE GALERYE IN MARTIN SE HUIS. DIE PAD NA DIE STAD VAN GOD. HEERLIKE ONTMOETING EN VERWELKOMING.