Die nuwe openbaring audio leesings
Kies asseblief die lesing waarna u wil luister deur die "Luister" skakel te kliek.

7 WOORDE AAN DIE KRUIS
7 WOORDE AAN DIE KRUIS

BRUID BOODSKAPPE
BRUID BOODSKAPPE

BYBELVERHALE VIR KINDERS
BYBELVERHALE VIR KINDERS

DIE ANTICHRIS
DIE ANTICHRIS

DIE BELOFTE VAN DIE VERBONDE - GEES
Hierdie lesings het ten doel om die hoorder bekend te stel met die inerlike geestelike belofte van die Verbonde.

DIE GEHEIM VAN MENSWEES
DIE GEHEIM VAN MENSWEES

DIE NUWE BYBEL-BOEK 1
DIE NUWE BYBEL-BOEK 1

DIE PAD VAN DIE KINDERTJIES WAT VROEG GEBORE IS IN DIE HIERNAMAALS
DIE PAD VAN DIE KINDERTJIES WAT VROEG GEBORE IS IN DIE HIERNAMAALS

DIE TWEE GETUIES MOSES EN ELIA SE MOORD
DIE TWEE GETUIES MOSES EN ELIA SE MOORD

DIE VERSKILLENDE MENSERASSE EN HUL DOEL
DIE VERSKILLENDE MENSERASSE EN HUL DOEL

DIEP INNERLIKE WAARHEDE VANUIT DIE GILGAL KLIPWIEL
DIEP INNERLIKE WAARHEDE VANUIT DIE GILGAL KLIPWIEL

DIT SAL WEES SOOS IN DIE DAE VAN NOAG
DIT SAL WEES SOOS IN DIE DAE VAN NOAG

DOGTER VAN SION IS DAAR NOG SO N HUIS IN RSA
DOGTER VAN SION IS DAAR NOG SO N HUIS IN RSA

DRUMPEL VAN DIE DOOD
DRUMPEL VAN DIE DOOD

ERNSTIGE OPROEP NA DIE BOEREVOLK SE GILGAL KLIPWIEL
ERNSTIGE OPROEP NA DIE BOEREVOLK SE GILGAL KLIPWIEL

GILGAL KLIPLEGGING
Hierdie lesings was vir voorbereiding, tydens en nabetragtig van die Gilgal wawiel kliplegging wat op 15 Jule 2017 opgerig is by die Dogter van Sion gemeente. Hierdie klipwiel van 12 klipspeke is ooreenstemmend met die 12 windrigtings vir die 12 stamme van Israel in verstrooiing en is 'n eindtyd geestelike afbeelding van die klipwiel Gilgal wat Josua opgerig het na hul trek deur die Jordaan in Kanaan in.

HUISHOUDING 1
HUISHOUDING 1

ISRAEL EN JERUSALEM SE EINDE
ISRAEL EN JERUSALEM SE EINDE

JEUG VAN JAHSHUA
JEUG VAN JAHSHUA

KRONIEKE VAN DIE MOEDER
KRONIEKE VAN DIE MOEDER

LIG OP DIE VERRE TOEKOMS
LIG OP DIE VERRE TOEKOMS

OPENBARINGE AAN BERTHA DUDDE
OPENBARINGE AAN BERTHA DUDDE

OPENBARINGE DEUR M NEL
OPENBARINGE DEUR M NEL

TROOSTER BOEK-J BRANDT
TROOSTER BOEK-J BRANDT

TWEE GETUIES
TWEE GETUIES

VERBORGENHEID VAN JAHWEH
VERBORGENHEID VAN JAHWEH

VERSKEIE LESINGS
VERSKEIE LESINGS

WEDERGEBOORTE
WEDERGEBOORTE