Die nuwe openbaring audio leesings
Kies asseblief die lesing waarna u wil luister deur die "Luister" skakel te kliek.

Gilgal Kliplegging Lesings
Gilgal Lesings