Die nuwe openbaring boek voorlesings
Kies asseblief die lesing waarna u wil luister deur die "Luister" skakel te kliek.

2019.09.17-DIE VROULIKHEID IN DIE GODHEID ELOHIM
DIE VROULIKHEID IN DIE GODHEID ELOHIM

2019.08.23-BOODSKAPPE VAN VADER AAN LUKAAS VAN HOUT
BOODSKAPPE VAN VADER AAN LUKAAS VAN HOUT

2019.08.03-DIE VERHOOR VAN JAHSHUA HEROPEN
DIE VERHOOR VAN JAHSHUA HEROPEN

2019.07.29-DIE OORDEEL OOR DIE JODE
DIE OORDEEL OOR DIE JODE

2019.07.22-OP GOLGOTA 3
OP GOLGOTA 3

2019.06.22-JEREMIA - PROFETIESE EN HEMELSE WAARHEID
JEREMIA - PROFETIESE EN HEMELSE WAARHEID

2019.04.29-DIE VOORWAARDES VIR N GEHEILIGDE HUWELIK
DIE VOORWAARDES VIR N GEHEILIGDE HUWELIK

2019.04.15-DIE EWIGE DOOD LE IN ONVERGEEFDE SONDES
DIE EWIGE DOOD LE IN ONVERGEEFDE SONDES

2019.01.31-SEWE DAE
SEWE DAE

2019.01.19-SLANG SE KOP
SLANG SE KOP

2019.01.12-INTOG IN JERUSALEM
INTOG IN JERUSALEM

2018.12.12-DIE TYD VAN STRYD HET AANGEBREEK
DIE TYD VAN STRYD HET AANGEBREEK

2018.11.23-GEESTELIKE OORLOGVOERING
GEESTELIKE OORLOGVOERING

2018.11.12-OPENBARINGE AAN BERTHA DUDDE
OPENBARINGE AAN BERTHA DUDDE

2018.09.25-HOE OM TE BID EN HOE OM NIE TE BID NIE
HOE OM TE BID EN HOE OM NIE TE BID NIE

2018.09.17-DIE PAD VAN DIE KINDERTJIES WAT VROEG GEBORE IS IN DIE HIERNAMAALS
DIE PAD VAN DIE KINDERTJIES WAT VROEG GEBORE IS IN DIE HIERNAMAALS

2018.09.03-DIEP INNERLIKE WAARHEDE VANUIT DIE GILGAL KLIPWIEL
DIEP INNERLIKE WAARHEDE VANUIT DIE GILGAL KLIPWIEL

2018.08.04-ERNSTIGE OPROEP NA DIE BOEREVOLK SE GILGAL KLIPWIEL
ERNSTIGE OPROEP NA DIE BOEREVOLK SE GILGAL KLIPWIEL

2018.07.21-DIE VERSKILLENDE MENSERASSE EN HUL DOEL
DIE VERSKILLENDE MENSERASSE EN HUL DOEL

2018.05.14-DIE BELOFTE VAN DIE VERBONDE - GEES
Hierdie lesings het ten doel om die hoorder bekend te stel met die inerlike geestelike belofte van die Verbonde.

2018.05.04-DIT SAL WEES SOOS IN DIE DAE VAN NOAG
DIT SAL WEES SOOS IN DIE DAE VAN NOAG

2018.03.26-DOGTER VAN SION IS DAAR NOG SO N HUIS IN RSA
DOGTER VAN SION IS DAAR NOG SO N HUIS IN RSA

2018.03.17-ISRAEL EN JERUSALEM SE EINDE
ISRAEL EN JERUSALEM SE EINDE

2018.02.27-ANTICHRIS
DIE ANTICHRIS

2018.02.01-DIE GEHEIM VAN MENSWEES
DIE GEHEIM VAN MENSWEES

2018.01.29-DIE TWEE GETUIES MOSES EN ELIA SE MOORD
DIE TWEE GETUIES MOSES EN ELIA SE MOORD

2017.12.29-LIG OP DIE VERRE TOEKOMS
LIG OP DIE VERRE TOEKOMS

2017.12.14-DIE EENHEID
DIE EENHEID

2017.12.02-WAAR SAL DIE EINDTYD BRUID HAAR BEVIND
WAAR SAL DIE EINDTYD BRUID HAAR BEVIND

2017.11.30-WESE VAN SATAN
WESE VAN SATAN

2017.11.18-EENHEID IN MY LIEFDE
EENHEID IN MY LIEFDE

2017.10.11-HERKEN DIE GEES VAN WAARHEID
HERKEN DIE GEES VAN WAARHEID

2017.08.07-WAT IS N HUIS SONDER N MOEDER
WAT IS N HUIS SONDER N MOEDER

2017.06.07-GILGAL KLIPLEGGING
Hierdie lesings was vir voorbereiding, tydens en nabetragtig van die Gilgal wawiel kliplegging wat op 15 Jule 2017 opgerig is by die Dogter van Sion gemeente. Hierdie klipwiel van 12 klipspeke is ooreenstemmend met die 12 windrigtings vir die 12 stamme van Israel in verstrooiing en is 'n eindtyd geestelike afbeelding van die klipwiel Gilgal wat Josua opgerig het na hul trek deur die Jordaan in Kanaan in.

2017.04.28-ONTSTAAN VAN DIE AARDE
ONTSTAAN VAN DIE AARDE

2017.04.18-ESRA
ESRA

2017.04.12-KLAAGLIEDERE
KLAAGLIEDERE

2017.01.02-OORGANG VAN OU BEDELING NA DIE NUWE
OORGANG VAN OU BEDELING NA DIE NUWE

2016.12.09-JESAJA
JESAJA

2016.11.21-BERGPREDIKASIE
BERGPREDIKASIE

2016.11.08-MALEAGI
MALEAGI

2016.10.27-OPENBARING LESINGS
OPENBARING LESINGS

2015.08.22-SKEPPINGSVERHAAL
SKEPPINGSVERHAAL

2015.06.12-OP GOLGOTA
OP GOLGOTA

VERSKEIE LESINGS
VERSKEIE LESINGS