Die nuwe openbaring audio leesings
Kies asseblief die lesing waarna u wil luister deur die "Luister" skakel te kliek.

DIE ANTICHRIS
DIE ANTICHRIS

DIE BELOFTE VAN DIE VERBONDE - GEES
Hierdie lesings het ten doel om die hoorder bekend te stel met die inerlike geestelike belofte van die Verbonde.

DIE GEHEIM VAN MENSWEES
DIE GEHEIM VAN MENSWEES

DIE PAD VAN DIE KINDERTJIES WAT VROEG GEBORE IS IN DIE HIERNAMAALS
DIE PAD VAN DIE KINDERTJIES WAT VROEG GEBORE IS IN DIE HIERNAMAALS

DIE TWEE GETUIES MOSES EN ELIA SE MOORD
DIE TWEE GETUIES MOSES EN ELIA SE MOORD

DIE VERSKILLENDE MENSERASSE EN HUL DOEL
DIE VERSKILLENDE MENSERASSE EN HUL DOEL

DIEP INNERLIKE WAARHEDE VANUIT DIE GILGAL KLIPWIEL
DIEP INNERLIKE WAARHEDE VANUIT DIE GILGAL KLIPWIEL

DIT SAL WEES SOOS IN DIE DAE VAN NOAG
DIT SAL WEES SOOS IN DIE DAE VAN NOAG

DOGTER VAN SION IS DAAR NOG SO N HUIS IN RSA
DOGTER VAN SION IS DAAR NOG SO N HUIS IN RSA

ERNSTIGE OPROEP NA DIE BOEREVOLK SE GILGAL KLIPWIEL
ERNSTIGE OPROEP NA DIE BOEREVOLK SE GILGAL KLIPWIEL

GILGAL KLIPLEGGING
Hierdie lesings was vir voorbereiding, tydens en nabetragtig van die Gilgal wawiel kliplegging wat op 15 Jule 2017 opgerig is by die Dogter van Sion gemeente. Hierdie klipwiel van 12 klipspeke is ooreenstemmend met die 12 windrigtings vir die 12 stamme van Israel in verstrooiing en is 'n eindtyd geestelike afbeelding van die klipwiel Gilgal wat Josua opgerig het na hul trek deur die Jordaan in Kanaan in.

ISRAEL EN JERUSALEM SE EINDE
ISRAEL EN JERUSALEM SE EINDE

LIG OP DIE VERRE TOEKOMS
LIG OP DIE VERRE TOEKOMS

OPENBARINGE AAN BERTHA DUDDE
OPENBARINGE AAN BERTHA DUDDE

VERSKEIE LESINGS
VERSKEIE LESINGS