2020.06.02-VERHALE UIT DIE JEUG VAN JAHSHUA
Verhale uit die "Jeug van JaHshua" gedikteer aan Jakob Lorber.

Lesing 1 van 20200602
Lesing 2 van 20200602
Lesing 3 van 20200602
Lesing 4 van 20200603
Lesing 5 van 20200605
Lesing 6 van 20200607