AFRIKAANS:

Welkom by die webwerf van "DIE NUWE OPENBARING" in Suid Afrika. Hierdie webwerf huisves die WOORDE VAN JAHSHUA MESSIAS/JESUS CHRISTUS, soos gedikteer aan Sy moderne profete deur die INNERLIKE WOORD.

Hier gaan u geen mensewoorde lees nie, maar `n goddelike diktaat, direk vanaf die Hemel, van God Self, aan Sy knegte, Sy moderne profete, in ooreenstemming met Sy belofte in Johannes 14: 18 en 21 dat Hy ons sal liefhê en Homself aan ons sal openbaar. Ook dat Hy ons nie as wese sou agterlaat nie, maar weer na ons toe sal kom.


ENGLISH


Welcome at the website of "The New Revelation" in South Africa. This website hosts the words of our Saviour, Yahshua Messias / Jesus the Christ as dictated to His modern day prophets through the inner word.  Here you will not be reading men`s words, but a heavenly dictate, direct from heaven, from God Himself, to His servants, His modern day prophets, in accordance with His promise in The Gospel of John 14:18 & 21 that He will continue loving us and that He will reveal Himself to us, as well as that He would not leave us as orphans, but will again come to us.

dot_line.jpg
DIE BEKRAGTIGING
"Die Bekragtiging", wat u onder die hofie, "Die Nuwe Bybel" sal kry, is nou volledig. Uitstekende insig in hoe ons ons kinders nou sal moet grootmaak.


MEVROU, NA WIE SE BEELD IS U GESKAPE? 7 APRIL 2016
N OORSIG OOR DIE AARD VAN DIE GODHEID MET BETREKKING TOT DIE VROULIKHEID


VARS BROODJIE VAN WENDY MACFARLANE 7 APRIL 2016
HIERDIE 2 BOEKE KAN NOU AFGELAAI WORD. BOODSKAPPE AAN DIE BRUID VAN JAHSHUA IN SUID-AFRIKA


Boodskap No 190 aan Lukaas van Hout op 3 Julie 2014 in Engels en Afrikaans
Gaan gerus na "boeke" en lees
Go to "books" and read the latest prophecys.


'n Boodskap van Die Lieflike LEEU en Die Sagte LAM deur Christine Badenhorst
21 Mei 2014
Vandag skryf Ek vir die laaste keer op hierdie manier. Hierna sal dit op elkeen se harte geskryf staan.


Boodskap aan Gert van Zyl op 10 Mei 2014
Winterskinders! O winterskinders van My! Hoe lank nog?!


Boodskap No 190 aan Lukaas van Hout op 3 Julie 2014 in Engels en Afrikaans
Go to Books page and open the specific book, page.
Gaan na die Boeke bladsy en open die spesifieke boek die bladsy.


Woord aan Nalize op 14/4/2014:
Ek het vanoggend voor 5 uur ontwaak met 'n duidelike beeld van 'n engel wat langs my bed staan.


BOODSKAP AAN NALIZE OP 11 APRIL 2014
Wees bly, My Volk, want Ek, JaHWehshua, het julle uitroepe gehoor.


WOORD AAN NALIZE ROETS OP 24.03.14 TOT 4.04.14
NUWE BOODSKAPPE VAN VADER AAN NALIZE


LEES VORIGE ARTIKELS