20211230 - Ons respek en suiwer spraak van Afrikaans verklap ons innerlike wese Taalverbastering verklap dus n innerlike geneigdheid tot geestelike verbasting
Ons respek en suiwer spraak van Afrikaans verklap ons innerlike wese Taalverbastering verklap dus n innerlike geneigdheid tot geestelike verbasting.

Lesing 1 van 20211230
Lesing 2 van 20211231
Lesing 3 van 20220101
Lesing 4 van 20220101