2020.02.13-TOESTAND VOOR DIE EINDE-OORGANG NA DIE NUWE AARDE.
TOESTAND VOOR DIE EINDE-OORGANG NA DIE NUWE AARDE..

Lesing 1 van 20200213
Lesing 2 van 20200214
Lesing 3 van 20200215
Lesing 4 van 20200217
Lesing 5 van 20200219
Lesing 6 van 20200220
Lesing 7 van 20200221
Lesing 8 van 20200222