DIT IS EK WAT BEVRY
MARIETHA NEL

Hoofstuk 6

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Hoofstuk 6
Moenie ander beny nie.
Donderdag, 06 Desember 2007 om 11:39
MY kinders, EK het vir elke een van julle die wonderlike gawe gegee om MY kind te kan word. Moet nooit ‘n ander beny nie, maar streef jy om soos EK te word, want dit is MY opdrag aan julle. Jy moet altyd tot MY bid, dag en nag, sodat EK as jou Verlosser MY wil in jou lewe kan doen.
Lewe so dat jy MY daardeur ‘n eer aandoen en streef altyd net na MY. Dan kom EK gou na jou toe en as jy ore het, sal jy MY stem hoor. Dit is MY Liefde vir julle, dat EK met julle elkeen wil praat, maar so min wil die moeite doen om self MY stem te hoor. Ja, hulle smag daarna, maar hulle doen alles te halfhartig, omdat hulle glo dat EK net met sommige praat. Hulle wil dan MY skryfknegte bo die ander mense verhef, maar MY skryfknegte is mense net soos hulle.
MY skryfknegte is mense met sondes en gebreke, want niemand is volmaak nie. Hulle streef MY egter na en hulle sal word soos EK, want dit het EK beloof. EK belowe julle dit ook en EK roep dat julle nou moet gou maak, julle moet wakker wees en luister. Julle moenie meer halfhartig in MY sake wees nie, werp alles in die stryd en EK sal jou seën.
EK, julle VADER wat julle vergader.
Amen.