DIT IS EK WAT BEVRY
MARIETHA NEL

Hoofstuk 30

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Hoofstuk 30
26 Desember 2007 om 14h13
 
Jy, My kleine skryfkneg
wat nog in die wêreld moet bly
soos ‘n klein werkende naald
wat in die hooimied
van die wêreld steek
jou bloed het Ek lankal gewreek
 
Almal wat jy
in jou hart wil dra na My
sal My eers self moet bely
en ook moet weet
dat jy die naald is
wat werk aan ‘n kleed
‘n koningskleed vir My
wat bestaan uit almal wat My
uit die liefde van hulle harte bely
 
Hulle verbind jy deur My Gees
tot ‘n ware koningskleed
en jy met al jou vrees
sal vol wees van My Gees
bevoorreg is jy
want jy sal My bely
jy weet jy is My skryfkneg
en dat jy wandel op My Weg
 
14h20
Dink nie dat iemand verlaat is nie
en deur My gehaat word nie
want dit is nie so nie
Ek wil almal na My Ryk lei
en hulle ook verbly
as hulle sal bely
dat My liefde vir ewig is
 
14h45
Dit is jou kruis
ja, jou kruis
dat jy liefde moet bewys
aan mense wat dit
skaars werd is
Amen.