DIT IS EK WAT BEVRY
MARIETHA NEL

Hoofstuk 28

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Hoofstuk 28
Ek Is die Deur
23 Desember 2007 om 09h38
Ek Is die Deur. Gaan in deur My, want as jy nie deur My probeer inkom nie, sal jy nie in My Ryk ingaan nie. Valse deure lei nie tot My Ryk nie, dit lei tot die dood. Satana het die valse deure gemaak om mense te verlei. Ja, satan was nog altyd listig; Nagash, slang, adder. Pasop vir hom, My kleintjies! Hy gebruik baie om julle van My weg te lok. Verkeerde gewoontes, vriende wat jou beïnvloed om sleg te word, ensovoorts. Satan het ander gelowe as valse deur daargestel. Dit is gewoonlik valdeure omlaag. Pasop! As julle op My wandel, sal julle die lewe hê. Want Ek Is die Weg, die Waarheid en die Lewe, Ek Is die Deur. Het My net lief, dan sal jy op My Weg wandel, dan gee Ek jou die Waarheid en dan gaan jy deur die deur en vind die Lewe wat die Liefde is.
Amen! Amen!