BOEK 3 - OPENBARINGE EN PROFESIEE VIR DIE LAASTE DAE
BERTHA DUDDE

Hoofstuk 69

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588.

Geestelike ontbering kan slegs reggestel word deur die verspreiding van die suiwer Evangelie 5465 Die kommer oor mense se geestelike toestand moet ernstig opgeneem word, want hierdie bekommernis moet reggestel word deur die mense self. Daar kan geensins druk uitgeoefen word nie, maar die mens se vrye wil moet besluit om aktief te werk vir die siel se volwassenheid en hierdie vrye wil kan inderdaad beïnvloed word, maar nooit gedwing word nie. In die laaste dae sal die mens homself egter uit sy eie vrye wil heeltemal aan sy teenstander oorgee. Dit is die rede waarom die siele se toestand van volwassenheid veral somber is en My Liefde min tot stand bring, want die einde kom steeds nader en die aardse wêreld met al haar aantreklikhede en goedere sal verlore gaan en slegs die siele wat in so 'n verskriklike toestand sal wees dat hulle nie in My Koninkryk toegelaat kan word nie, sal bly, want as gevolg van hul houding is hulle deel van My teenstander en dus Satan se diensknegte. Slegs 'n paar sal die graad van volwassenheid bereik het, want hulle wil het hom uit eie beweging tot My gekeer en daarom sal die mense My ook herken. Hulle siele het ontvanklik geword vir lig, hulle het die belangrikheid van hul aardse taak herken en dienooreenkomstig gelewe op aarde. Die algemene publiek leef egter oppervlakkig en neem nie die siel se lewe ná die dood in ag nie, omdat hulle nie daarin glo nie. En dit is die groot swaarkry wat My motiveer om 'n lig oral onder die mense in te stuur, om My boodskappers oral opdrag te gee om My Evangelie te verkondig en om die mense terug te lei tot geloof, wat absoluut noodsaaklik is, sodat mense in staat sal wees om na My te draai wanneer hulle in die moeilikheid is. Nietemin, wie ookal lig wil versprei, moes dit eers van My ontvang het. Ek kan net die mense wat self lig het, wat hulle deur My laat deurdring met die lig van die ewige lewe, met die enigste Waarheid, gebruik om die Evangelie te versprei. Ek kan nie almal die wêreld in stuur nie, want selfs as daar ‘n goeie wil is om vir My te werk, is slegs die verspreiding van die Waarheid nuttig en dit kan slegs ontvang word van Myself, dit wil sê, 'n mens kan net die Waarheid besef as My Gees in staat is om in hom te werk en hierdie werk van die Gees noodsaak die vervulling van voorwaardes. Elkeen wat egter bereid is om hierdie toestande te vervul, aanvaar Ek as 'n arbeider in My wingerd, want daar is 'n groot swaarkry op die aarde en Ek wil hierdie swaarkry slegs deur My getroue dienaars op aarde beheer. Keer op keer wil Ek mense laat ontwaak wat My Woord direk ontvang en dit deurgee aan diegene wat bereid is om daarna te luister. Mense se siele is in groot gevaar, hulle is heeltemal onvolwasse en sal binnekort hierdie aarde moet verlaat. Hulle vlak van volwassenheid bepaal egter hul lot vir die ewigheid. Slegs My suiwer evangelie kan mense nog red en hul vlak van volwassenheid verhoog, want dit kom van My af, dit huisves geestelike krag en kan 'n verfrissende uitwerking op die siele hê, mits die mens hom gewillig laat beïnvloed deur die krag van die Goddelike Woord. Hy sal die uur seën wanneer My Woord toeganklik gemaak was vir hom, want slegs My Woord kan die siel van die ewige dood red. Amen.