BOEK 3 - OPENBARINGE EN PROFESIEE VIR DIE LAASTE DAE
BERTHA DUDDE

Hoofstuk 179

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588.

Die Woord van God. Ligstraal. Die deur van jou hart. Gas 5715 Enigiemand wat die deur van sy hart sal oopmaak om die Lig te laat inskyn, sal waarlik nie nodig hê om meer bang te wees vir die nag nie, want hierdie Lig sal vir hom van binne skyn, wat niemand meer sal kan blus nie. En dus sal geen skaduwee in staat wees om op die lig te val nie, daar sal geen ander krag in staat wees om Haar te verduister nie, want die Lig van Bo sal ook deur die laag bars wat die vyand oor die Lig wil uitsprei. Die Lig van Bo is die Straal van Wysheid wat uit God ontstaan het en wat so effektief is dat selfs die persoon wat daardeur aangeraak word, na God sal streef, dit wil sê, dat die Lig wat van God kom, terug sal vloei na God en alles wat eens van God geskei het, sal saamtrek. Want hierdie Lig is die Goddelike Lig van Liefde, Sy het 'n ondenkbare uitwerking op dit wat nog vêr van God is, op voorwaarde dat dit bloot ontvanklik sal wees vir Sy straal van Liefde. En dit is die rede waarom die Woord wat uit God voortkom, wat 'n duidelike uitdrukking is van die aktiwiteit van Sy Liefde, as Lig in mense se harte moet ontbrand en alle duisternis verdryf, naamlik foutiewe gedagtes, verkeerde begrippe en dus verkeerde wil. Die mens moet duidelik besef wat hy nodig het en waarna hy moet streef. Sy moet hom verlig en dit beteken dat hy dan gretig na die Ewige Lig sal streef, omdat hierdie Lig hom genoeë sal gee omdat hy vir ewig geluksalig sal wil wees. Die Lig van Bo is 'n aanraking van God se Liefde, Wie die siel weldadig wil beïnvloed, sodat sy na Hom sal draai. Die Lig is egter nie in staat om in 'n ongevoelige hart te skyn nie. Mense se harte moet hulself open en hulle moet aangemoedig word om dit te doen. ‘n Liefdevolle persoon moet klop en homself as 'n vrede- en vreugde bringende gas voorstel, hy moet, al ontstaan daar net 'n klein opening, 'n verwarmende straal uitstuur ten einde die deur altyd meer oop te maak, totdat die gas aanvaar kan word, Wie se Lig dan 'n tot dusvêr donker kamer sal vul en die nag verdryf. Enigiemand wat die Woord van God op hierdie manier onder die mense sal versprei, wat gretig 'n poging sal aanwend om Sy Lig oor te dra, wat baie moeite doen waar 'n bietjie sukses verwag kan word, is 'n getroue dienaar in die wingerd van die Heer, want hy berei die weg vir Hom, Wie sal volg en toelating begeer, wanneer Hy klop met die doel om fees te vier saam met diegene wat die deur vir Hom sal oopmaak. Hy is 'n lojale werker vir God en sy Koninkryk, wie se werk altyd geseënd sal wees. Amen.