BOEK 3 - OPENBARINGE EN PROFESIEE VIR DIE LAASTE DAE
BERTHA DUDDE

Hoofstuk 399

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588.

Die verlostes aan die einde - bewoner van die Nuwe aarde 6227 Wanneer die vernietiging van hierdie aarde deur My wil en My mag, dit wil sê, van alles wat leef, sal plaasvind, sal gesien kan word wie waarlik verlos genoem kan word. Want hulle alleen sal die einde oorleef en kan ingaan in My paradys op die nuwe aarde. Want om die laaste vernietigingswerk te oorleef, is ‘n volle geloof aan My in Jesus nodig en volle oorgawe aan My, dus ‘n totale los wees van My teenstander. Maar daarvoor is die toestand van vryheid nodig wat Jesus gekoop het vir die mense deur Sy dood aan die kruis. Slegs ‘n wese wat deur Sy bloed verlos is, kan die aarde bewoon waaroor Satan geen mag meer het nie; waar Ek Self onder die wat Myne is, kan vertoef, omdat die toestand waarin hulle eertyds was, weer vir hulle herstel is. Weliswaar kan mense die verlossing deur Jesus ervaar en hierdie mense sal Ek oproep van hierdie aarde voor die laaste einde sal kom. Hulle sal ook salige bewoners wees van My ryk, waarin geen bose mag hulle meer sal skaad of verdruk nie, omdat hulle daarvan verlos sal wees. Maar die mense wat die nuwe aarde bewoon, sal lewe in dieselfde saligheid en in volle vryheid van mag en krag. Maar tog in ‘n aardse sfeer, omdat hulle die grondslag moet vorm van die nuwe mensegeslag en omdat hulle die volgende geslag moet help om tot volkome verlossing te kom. Want hulle sal so lank op die aarde moet lewe totdat alles heeltemal vergeestelik het. As klaar verlostes, kan die eerste mense op die nuwe aarde in groot mate seënryk inwerk op hulle nakomelinge en op al die geeste in hulle omgewing, wat nog gekluister sal wees in die skepping van die nuwe aarde. En so kan die gees ‘n vinniger weg van ontwikkeling aflê. Want hierdie tyd sal goed benut moet word, omdat My teenstander in boeie geslaan sal wees. Hy sal geen toegang hê tot die mense op die nuwe aarde nie, omdat die krag en die lig van die verlostes so sterk sal wees, dat hy elke toenadering tot die mense belet sal word. En net soos wat sy werk en woede gedurende die laaste tyd voor die einde duidelik was en hy sy totale invloed aangewend het om die mense na die diepte te sleur, so sal die Goddelike invloed op die nuwe aarde oorheers. Alles sal opwaarts strewe en dit sal ook makliker gebeur, omdat geen teenstand dit kan verhinder nie en omdat daar weer wesens uit die verloste mensegeslag sal voortkom wat vol liefde is; in wie die Goddelike beginsel sal oorheers en wat binne ‘n kort tydjie volledig ryp sal word om My ligryk binne te kan gaan wanneer hulle aardse lewe beëindig word. Amen.