Boek 38 - Antwoorde op vrae Deel 1
BERTHA DUDDE

Hoofstuk 1

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

VOORWOORD
In die twee deeltjies, 'Antwoorde op vrae' word `n aantal vrae, wat in ons op sou opkom, beantwoord.
Daar word wetenswaardighede gegee en sommige segswyses uitgelê. Wie raadgewinge daarin vind, sou dit moet inpas in sy manier van lewe.
Ook word die hoe en waarom van feite, toestande en gebeurtenisse waarvan ons op hoogte moet wees en hoe dit ons oë sal oopmaak, uiteengesit.
So word ons deur ons Hemelse VADER gehelp om vas te kan staan in ons geloof.
G.F.K