Boek 2 - Aan die Boerevolk van Suid-Afrika, gekluister in nood
VOLKSLEIDING-REEKS

Hoofstuk 1

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

 

Aan die Boerevolk van Suid-Afrika,

gekluister in nood

 

 

Inhoudsopgawe 

 

 

Deel 1  Aangaande die Boerevolk van Suid-Afrika     

Deel 2  Profesieë vir die Boerevolk                

Deel 3  `n Profesie aan My volk, gekluister in nood:  

Deel 4  Opvoeding van kinders                                              

Deel 5  Die Melgisédek-orde, `n orde van Liefde                    

Deel 6  `n Wedergebore Volk lewe