OPENBARINGE AAN MADEL√ČNE STRAMPE
MADEL√ČNE STRAMPE

Hoofstuk 1

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

OPENBARINGE AAN MADELÉNE STRAMPE
DEEL 1
Genesing
O, ek wil U besing,
My lofsange vir U bring!
U is verkwikking vir menig siel,
Ja, gesond of siek,
U sien altyd om.
Menige rou hart,
Raak U aan
En genees ons van elke traan.
 
Dwase Maagde
Bitter druppels drup,
Te laat in dwase hart,
Met trane van spyt:
“Hoekom is U deur gesluit?”
 
Dan weergalm bitter tyding:
“Ek ken jou nie.
Jy`s nou weer wie?
Nee, jou naam, vreemdeling,
Is in dié boek, nie te vind!”
 
Druppels drup,
Diep in Vaderhart,
Trane van smart,
“want jy`t jou hart vir My gesluit!”
 
Afwagting
My Liefste Bruidegom,
Hoe lank nog voor U kom?
Ag, hoé wag ek op U koms!
Ja, om in U arms te blom;
 
Skoon en rein,
Geklee as U bruid
kosbare skatte,
In suiwer, ja rein harte!
 
My Liefste Bruidegom,
My lamp is reeds gevul,
met olie so kosbaar suiwer,
So, wag ek op U,
My Liefste Bruidegom!
 
Oorwonne Dood
Geen pyn en smart
Kan my van U weerhou.
In U liefde vir my,
Moes U op Golgota ly.
 
Geen volgeling van Dood,
Sy`t haar grynslag verloor.
Bloeddorstig soos sy is,
Sit sy die pot toe heel mis!
 
In al die erns van Liefde,
Buig siel en gees voor U neer.
Skoon gewas, aangeneem,
Ewig geen skeiding meer!
 
Word wakker
`n Boodskapper kom,
Haastig en dringend roep hy:
“Slaap julle nog?!”
“Die Koning kom!!”
 
Word wakker, staan op
Die Bruidegom kom!!
Steek op die lampe,
Dit vrywaar ons van stampe.
 
Staan op, word wakker nou,
Kom, maak tog gou!
Bring jou olie, bring jou lamp,
Maak lig, hier kom die Lam!
 
Suiwer Liefde
In tere liefde,
Eons gelede,
Het Onbaatsugtig Siel
In trane gekniel,
Sy hart geskeur -
Oor Sy broers getreur.
 
Met Sy hele Hart
Het die Gewer van Krag
Lewensgetrou besluit
Om die Offer te bring
Vir elke smagtend siel
Wie Hy so teer bemin
 
`n Kans om te ontsnap
Vanuit Satan se mag
Ja, vir elke siel
Wat in Liefde sou kniel
Is verlossing, onbeskryflik groot
Deur `n Redder, in hul nood,
Vanuit Suiwer Liefde begroot.
 
Getuienis
Pilatus kan getuig
Dat selfs materie buig
Waar Ek, die Alomteenwoordige Maker
Ja, Skepper van hemel en aarde, wandel.
 
Sal die aarde dan nie juig nie?
Sal sy nie jubel en getuig nie?
Ek sê vir julle
Elke oog sal sien
Ja, elke knie sal buig
Elke siel sal van My Almag getuig!
 
Ek ken jou vrese, jou twyfel en jou seer, Dis Ek, die Ewige Almagtige wat getuig:
Voorwaar, elke knie sal buig
Waaragtig sal elke tong bely:
“Ek is, Ek was en Ek sal altyd wees.”