Boek 23 - Die Geregtigheid en Barmhartigheid van God

Die mens word gebore op aarde, dit is in sonde; want al die gevallenes is of was materie. Hoogmoed was die oorsaak van ons val, liefdeloosheid het gevolg. Telkens begaan ons ook weer `n misstap. Dit klink weliswaar pessimisties, maar `n berouvolle hart word deur God vergewe, want Jesus het vir ons die hele sondelas op Hom geneem en aan die kruis daarvoor betaal. Ons kan dus weer in liefde lewe teenoor God en die naaste. Ons mag Jesus Christus ewig liefhĂȘ, en in Hom ons Vader, as die Verlosser van al ons skuld, wanneer ons Hom om vergewing vra.

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 25.00 per boek).