DIE BEKRAGTIGING

Uit MY WESE, JAHSHUA-MIRIAM-GEES, blink 'n nuwe more, 'n geleentheid vir elkeen om by MY te wees en hulle gereinigde bestaan te omvorm tot totale diensbaarheid. Geeneen wat sorgeloos rondom geloof lewe, kan dit deelagtig word nie, want soos die mossie net soek na sy daaglikse brood, sal net die wat MY soos daaglikse Brood opsoek, Krag van geloof ontvang om lewende werke vir MY te verrig.

Kies asb. die aantal boeke wat u wil bestel (Teen R 0.00 per boek).