Lesing van 20180109-Handeling volgens die leer en Elohim se beloftes. Oor seremoniele dienste