Lesing van 20180108-Die verlossing van die seremoniele juk en die wet