Madeléne Strampe hoor al ons Vader se innerlike stem vir `n geruime tyd. Sy is woonagtig te Kameeldrif buite Pretoria-Wes.