DIE NUWE BYBEL - BOEK 2 EN BOEK 3
DIE NUWE BYBEL

Hoofstuk 1

Spring: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

DIE NUWE BYBEL

Boek 2 – Die Wysheid

EK, die BRON van alle bestaan, open hiermee die Boek van WYSHEID aan MY BEMINDES wat MY aangeneem het in DIE LIEFDE. Elke spoor van LIEFDE kom van MY af. Elke BRON van Barmhartigheid word gevind in MY. Weet jy wat die basis en punt van jou bestaan is? Die MENS is werklik net `n asemteug toegestaan op aarde, die ster van MY LIEFDE. Die MENS is `n afbeelding van MY, soos wat die SABBAT `n afbeelding van MY VREDE is. Die kompleksiteit van die MENS is te sien in die vorming van voor geboorte tot op die sterfbed, maar in geen oomblik belemmer dit die GEES in die MENS om te lewe nie. Wat wel belemmering meebring, is die liefde vir die omgewing en skeppings buiten die MENS wat vorm aanneem en groter raak as die LIEFDE vir MY, die afbeelding in die MENS. Hoekom sal EK KINDERS wat selfsugtig en selfgesentreerd is, liewer hê as VOLWASSENES wat hulle onskuld en nederigheid prysgegee het vir LIEFDE vir die materie en konsepte van die aarde, naamlik tyd en ruimte. Het `n kind `n benul van tyd en ruimte? Nee, net EK kan `n kind VREDE gee. Onderrig dus julle kinders oor MY teenwoordigheid en LIEFDE, wat nie gekoppel is aan tyd en ruimte van hierdie aarde nie.

EK is ALLES, die BEGIN (ALFA) en EINDE (OMEGA), die EERSTE en LAASTE, wat verwys na tyd en ruimte in die ewige, wat nie bestaan nie. Herken jy nou al MY stem, geliefde?