ONS GESKIEDENIS - ONS TOEKOMS
MADEL√ČNE STRAMPE

Hoofstuk 1

Spring: 1, 2, 3, 4, 5.

Voorwoord
 
So baie van My kleintjies weet nie wie hulle is of waar hulle vandaan kom nie. Ek wil dat julle presies weet hoekom Ek so lief is vir elkeen. In hierdie boek sal Ek lering gee, soos altyd, maar meer spesifiek insake die geskiedenis van die siel en ook die plan met elke siel en die belofte aan elke siel. Dit sal handel oor wie die siel is, hoekom die siel nou in die persoon, jy, hier is en wat die beloftes is wat Ek getrou sal nakom. Dit is so dat juis as gevolg van die geskiedenis, daar ook `n toekoms is. Ek noem dit “ons” geskiedenis, want Ek en elke siel, Ek en My volk saam, het `n geskiedenis en juis dit gee ook `n toekoms as “ons”. Waar kom jy vandaan? En waar gaan jy heen? Dit is vir elke siel, maar ook vir My volk as `n siel, van nut om te weet. Ek verafsku onkunde, daarom wil Ek elke kind ook hierin onderrig en maak Ek elkeen ook kundig omtrent sy eie bestaan. Amen.
Hoofstuk 1
Kom maats, ja al julle klein kindertjies! Kom, want Ek wil weer vir julle leer. Wees almal nou rustig en luister baie mooi! Wie van julle kan My hoor fluister? Wie van julle weet hoe My stem klink? Kom, laat Ek jou meer leer! Jy moet soet wees soos jou ma en pa jou leer. Dit beteken jy moet My gebooie doen en jy kan dit net doen as jy lief is vir My! Ek is baie lief vir jou en wil daarom nie hê dat jou hart moet seer word nie. As jy lief is vir My, het jy ook nie nodig om seer te kry nie. Want as jy lief is vir My, sal jy die gebooie of wette wat deur Myne ingestel is, doen. Dan sal jy dit doen, nie omdat iemand sê jy moet nie, maar omdat jy wil en dit jou hartjie lekker laat voel. Dit sal jou hartjie lekker laat voel, want dan weet jy hoe lekker My hart voel! En My hart voel dan so goed omdat jy dan die heel grootste wet nakom en dit is om My lief te hê bo àlles! Dan is jy ook lief vir jou boetie en suster en jou naaste. Wie is jou naaste? Weet jy? Dit is iemand wat lyk soos jy. Iemand wat eie aan jou soort is. Met ander woorde: Sy vel lyk soos joune en sy karaktertrekke kom ooreen met joune. Dit is nou mense wat jou “soort” verteenwoordig. Ek het ook ander rasse geskep, maar hulle is nie noodwendig jou naaste nie. Hulle is baie ver van jou af. Wil jy weet hoekom Ek so sê? Want Ek het `n ooreenkoms met Jakob se nageslag. Ja, jy het seker al gehoor dat Ek die El of God is van Abraham, Isak en Jakob. Dit is waar. Ek het sekere beloftes aan hulle gemaak en Ek kom altyd My geloftes na. Ook jy, My liewe kleintjie is deel van daardie beloftes. Vir Abraham het Ek beloof dat hy só baie kinders in sy nageslag sal hê, soos die sand van die see. En kyk hoe baie het hy vandag en ja, jy is een van daardie kinders! Abraham het twee seuns gehad. Die eerste het hy by sy vrou se slavin gehad en hy het dit gedoen, omdat hy getwyfel het dat Ek vir hom `n kind kon gee deur sy pragtige vrou wat eintlik al oud was. Hulle het saam so gedink, maar hulle was verkeerd. Soos Ek gesê het, kom Ek altyd My beloftes na en Ek het dat Sarai swanger word en sy het toe vir Isak gehad. Maar Abraham was baie lief vir My en Ek het hom gevra of hy bereid sou wees om sy seun Isak, vir wie hy ook baie lief was, vir My terug te gee. En hy was bereid. Daarom het Ek hom nog méér geseën. Ek het nie sy seun “gevat” nie, maar sy liefde erken. Hy is vir My liewer as enige iets of iemand anders. Jy moet ook so lief wees vir My, want Ek is vir jou ontsettend baie lief! Maar nou gaan ons eers aan met ons les. Isak is vir My net so baie lief en hy het probeer om My gehoorsaam in álles te wees. Hy het My altyd raad gevra as hy besluite moes neem. Hy het My ook vir `n vrou gevra. Ek het ook vir hom `n pragtige vrou gegee. Rebekka is ook een van sy naastes en sy het My ook lief. Daarom is sy vir My pragtig en die regte keuse as vrou vir Isak. Ek het hulle geseën met `n tweeling. Hulle name is Jakob en Esau. My beloftes loop ook hier. Isak het op sy sterfbed altwee sy seuns geseën, waarvan die grootste seën vir Jakob gegee is. Ek het Jakob weer met twee vrouens geseën en vir hulle (Jakob en altwee vroue) met twaalf seuns en `n dogter. Vanuit hulle, hierdie seuns, is julle die nageslag. Julle kry nog steeds die beloftes, maar dan moet julle ook lief wees vir My soos hierdie stamvaders van julle. Ek is getrou en regverdig en dit moet julle nooit vergeet nie.
Ek is lief vir jou, wees lief vir My, Jahwèshua.
Amen.