.

Job Deel 1
Job Deel 2
Jonah
Jahshua het die kinders lief
Vader maak die eerste 2 mense, Kain en Abel
Henog en die perd wat hom kom haal het
Noag Sem Gam en Jafet in die Ark
Toring van Babel
Abraham - Tera se afgode
Abraham - Die vuuroond
Abraham - en die Verbond
Abraham - En Sarai by Faraoh
Sodom en Gamora se boosheid
Sodom en Gamore se einde en die soutpilaar
Abraham Jismael en die tentpenne
Abraham en Isak as offer
Isak en Rebekka
Die pot Lensiesop
Jakob verkry Esau se seen
Jakob en die leer by Bet-El
Jakob en Laban en sy dogters
Jakob word Jisrael
Josef se broers verkoop hom - hy werk vir Farao
Josef en die Engel
Josef en sy broers in Egipte
Josef openbaar hom aan sy broers
Jakob(Jisrael) en Josef verenig weer
Stukkie Hout
Die Mossies
Terugblik op alles wat al geleer is
Israel in Egipte,Mosje se geboorte
Moshe en Farao se kroon
Moshe word gebore
Moshe slaan die Egiptenaar dood
Moshe se koningskap en gevabgeniskap
Moshe en Aaron praat met Farao
Die tien Plae
Uittog uit Egipte
Moshe kry die wet
Die Moeder en haar 7 seuns
JehoWshua stuur verkenners
Deurtog by Jordaan-12 klippe by Gilgal
Val van Jerigo
Gevolge van bandgoed
Jisrael word bedrieg
Die Son en maan staan stil
JehoWshua se sterwe en rigters
Jael en Sisera
Gideon word deur JaHweH opgeroep
Gideon en 300 man
Jefta se gelofte
Geboorte van Simson
Simson se raaisel
Simson en 300 jakkalse
Simson en Delila
Hanna se gelofte
Vader roep na Samuel
Dood van Eli en sy seuns
Die verbondsark word teruggeneem
Die volk soek n ander koning
Vader wys Saul uit as vors vir Israel
Saul word as koning gesalf
Saul is ongehoorsaam
Dawid word gesalf as koning
Dawid in Saul se diens
Dawid en Goliat
Saul jaloers op Dawid
Jonathan help Dawid teen Saul
Dawid en Jonathan se ooreenkoms
Dawid spaar Saul se lewe
Sameul sterf en Dawid trou
Dawid spaar weer Saul se lewe
Saul en die henks van Endor
Saul sterf en Dawid word koning
Dawid se 2 seuns sterf
Salomo word koning
Salomo kry wysheid
Salomo droom weer
En bou 'n tempel vir Vader
Salomo sterf en Israel skeur in 2
Jerobeam bring afgode in
Ongehoorsame Profeet
Al Israel se konings tot by Agab
Elia en die weduwee se kruik
Elia en die profete van Baal (2)
Elia vlug vir Isebel
Agab en ISebel se moord op Nabot
Elia voorspel die dood van Agab
Elia word lewend opgeneem
Seuns spot met Elisa
Elisa wek seun op uit die dood
Giftige kos en twintig garsbrode
Gehasi ontvang Naaman se melaatsheid
Elisa laat die yster drywe
Laaste wonder van Elisa
Makkabeers,Simon die verraaier en tempelroof
Jason voer die sportgod en verbastering in
Moord op Onias
Juda word vervolg en Eleaser se dapper deug
Eleaser en die moeder met 7 seuns
Naomi en Rut
Inleiding van Judit
Rut en Boas trou
Die volk vasgekeer en Judit berispe die leiers
Judit maak haar mooi
Judit jok vir Holofernes
Judit voer haar plan uit en Holofernes sterf-1
Judit voer haar plan uit en Holofernes sterf-2
Gebeure na Holofernes se dood
Judit se einde
Ester word koningin
Inleiding vir Mordegai
Mordegai se droom en bose plan
Haman se bose plan om Ester se volk uit te wis
Die koning en Haman by die ete
Henog leer ons
Die val van die boodskappers
Henog reis tot by die 6de hemel
Henog sit langs Vader JAHWEH
Vader JHWH vertel hoe Hy eerste adamiet gemaak het
Henog moet terugkom...
Henog groet almal en gaan terug na Vader
Gebooie Deel 1
Gebooie Deel 2
Anna en haar man vra 'n baba
Mirjam gaan tempel toe
Die engel besoek Mirjam
Josef en Mirjam word getoets
n Koning word gebore
Die Wyse manne en die moordenaar Herodus